Assessorament jurídic a Tarragona

Serveis

Servei Laboral

 • Altes i baixes dels traballadors.
 • Nòmines i Assegurances Socials.
 • Redacció de contractes laborals.
 • Confecció Rebuts de salaris i liquidacions d'assegurances socials.
 • Assistència i representació davant la inspecció de treball, ocupació i seguretat social.
 • Tramitació i afiliació a Mútues.
 • Assessorament i desenvolupament en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.
Rambla Gestió S.L. consultors reunits

Assessorament Jurídic

 • Dret de societats.
 • Estrangeria.
 • Contenciós econòmic administratiu.
 • Regulacions d'ocupació, acomiadaments, indemnitzacions, etc.
 • Procediments davant la seguretat social.
 • Inspeccions de treball.
 • Acomiadaments i expedients de regularització d'ocupació.

Servei Fiscal

 • Declaracions de renda i patrimoni.
 • Imposats sobre activitats econòmiques, Industrials i Patrimonials.
 • Impostos sobre el Valor Afegit (I.V.A.).
 • Tributació local, Llicència d'obertura d'establiments.
 • Representació i negociació en conflictes societaris.
 • Assistència i representació en Inspeccions Fiscals.
 • Assessorament fiscal en general.
Rambla Gestió S.L. reunió d'assessors

Servei Comptable

 • Assessorament de Comptabilitat auxiliar.
 • Comptabilitat per a PIMES i MICROPYMES.
 • Control de gestió amb balanços periòdics.
 • Confecció i Representació de l'Impost de societats.
 • Presentació de llibres comptables al Registre Mercantil corresponent.
 • Recursos via Administrativa i Judicial.

Assegurances

Les persones que treballen amb Allianz escolten als seus clients i estan formats per entendre i resoldre queixes ràpides i eficientment. A més, es garanteix la seva total confidencialitat durant el procés.